შეტყობინება არასწორი ინფორმაციის შესახებ
some text ... "ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი"