შეტყობინება არასწორი ინფორმაციის შესახებ
some text ... "საინფორმაციო-სამედიცინო სამსახური, მედიკამენტების ადგილზე მიტანა"