შეტყობინება არასწორი ინფორმაციის შესახებ
some text ... "ცენტრალ თრეველ ლუფთჰანზა სითი სენტერ"